Sản phẩm

Phân NPK 22 - 5 - 5 + humate + TE

- Tái tạo bộ rễ, phát triển cành lá. - Đậu trái tối đa, ra hoa đồng loạt.


THÀNH PHẦN

- Đạm (N): 22%                                                    - Bo: 50 ppm

- Lân (P2O5): 5%                                                  - Cu: 50 ppm

- Kali (K2O): 5%                                                   - Zn: 50 ppm

- Lưu huỳnh (S): 5%                                             - Độ ẩm: 5%

- Magiê (MgO): 1%                                           

- Axit humic: 1%                                            


CÔNG DỤNG

- Ra hoa, đậu trái hàng loạt.

- Chuyên dùng cho tất cả các laoij cây trồng.

- Giúp cây trồng hấp thụ dinh dưỡng nhanh.

- Tăng sinh trưởng và phát triển, cho ra hoa, đậu trái đồng loạt.

- Tăng sức chống chịu hạn, chống đỗ ngã.

- Tăng năng suất, phẩm chất và chất lượng sản phẩm.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁCH DÙNG

- Cây ăn trái (thanh long, sầu riêng, bơ, vải, cây có múi)

     Cây kiến thiết: 200 - 300 kg/ha/lần bón

     Cây kinh doanh: 400 - 500 kg/ha/lần bón

 - Cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu, cao su, điều)

     Cây kiến thiết: 100 - 200 kg/ha/lần bón

     Cây kinh doanh: 300 - 500 kg/ha/lần bón

- Cây ngắn ngày (lúa, rau màu): 200 - 300 kg/ha/lần bón, bón thúc 2 -3 lần trên vụ.

BẢO QUẢN VÀ CẢNH BÁO AN TOÀN

- Để nơi khô ráo, thoáng mát, không độc khi sử dụng, tránh xa tầm tay trẻ em, rửa tay sạch sau khi sử dụng.

- An toàn vơi môi trường và người sử dụng.

Sản phẩm khác

Phân Vip*Bo - NPK Mùa Mưa

Phân Vip*Bo - NPK Mùa Mưa

- Bổ sung đầy đủ cân đối dinh dưỡng giúp cấy trồng phát triển mạnh cành lá, trái to, đồng đều, bóng đẹp và tăng chất lượng sản phẩm.
Phân NPK 18 - 10 - 8 +TE

Phân NPK 18 - 10 - 8 +TE

- Bổ sung đầy đủ cân đối dinh dưỡng giúp cấy trồng phát triển mạnh cành lá, trái to, đồng đều, bóng đẹp và tăng chất lượng sản phẩm.
Phân NPK 22 - 5 - 5 + humate + TE

Phân NPK 22 - 5 - 5 + humate + TE

- Tái tạo bộ rễ, phát triển cành lá. - Đậu trái tối đa, ra hoa đồng loạt.
Phân NPK 20-10-10 + TE

Phân NPK 20-10-10 + TE

- Bổ sung đầy đủ cân đối dinh dưỡng giúp cấy trồng phát triển mạnh cành lá, trái to, đồng đều, bóng đẹp và tăng chất lượng sản phẩm.
Phân NPK 20 - 20 -15 + TE

Phân NPK 20 - 20 -15 + TE

- Bổ sung đầy đủ cân đối dinh dưỡng giúp cấy trồng phát triển mạnh cành lá, trái to, đồng đều, bóng đẹp và tăng chất lượng sản phẩm.
Phân NPK 18-7-17 + TE

Phân NPK 18-7-17 + TE

- Bổ sung đầy đủ cân đối dinh dưỡng giúp cấy trồng phát triển mạnh cành lá, trái to, đồng đều, bóng đẹp và tăng chất lượng sản phẩm.