Sản phẩm

NPK 18-18-18 + TE

Phân bón cao cấp chuyên dùng cho tất cả các loại cây trồng, giúp cây phát triển toàn diện.


THÀNH PHẦN

Nts: 18%

P2O5hh: 18%

K2Ohh: 18%

B: 50ppm

Cu: 50ppm

Zn: 50ppm


CÔNG DỤNG

 

  • Giúp cây trồng thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục.

  • Đâm chồi, phát đọt, lá xanh dày.

  • Giúp cây trồng kích thích ra hoa, đậu trái và ngăn ngừa rụng trái non.

  • Giúp trái to, quả bóng đẹp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  • Giai đoạn cây con, đang phát triển và phục hồi: 200 - 300 kg/ha/lần bón.
  • Giai đoạn ra hoa: 150 - 250 kg/ha/lần bón.
  • Giai đoạn nuôi trái, hạt: 300 - 400 kg/ha/lần bón.

Sản phẩm khác

Phân NPK 22 - 5 - 5 + humate + TE

Phân NPK 22 - 5 - 5 + humate + TE

- Tái tạo bộ rễ, phát triển cành lá. - Đậu trái tối đa, ra hoa đồng loạt.
Phân Su*Bo 24-4-4

Phân Su*Bo 24-4-4

Chuyên dùng cho tất cả các loại cây trồng vào mùa khô, giúp cây trồng ra hoa, đậu trái đồng loạt.
Phân NPK 20 - 5 -6 + 13S

Phân NPK 20 - 5 -6 + 13S

Phục hồi cây nhanh, ra rễ, bắn đọt mạnh, khỏe cây, lớn trái
Phân DAP SUMO

Phân DAP SUMO

- Phân bón Dap Sumo giúp Cứng cây, chắc cành, to củ, lớn trái, chắc hạt, hạn chế sâu bệnh, tăng chất lượng nông sản.
Phân NPK 18-8-16 + Humate

Phân NPK 18-8-16 + Humate

- Bổ sung đầy đủ cân đối dinh dưỡng giúp cấy trồng phát triển mạnh cành lá, trái to, đồng đều, bóng đẹp và tăng chất lượng sản phẩm.
Phân bón Kali đạm

Phân bón Kali đạm

- Cung cấp Kali, đạm và các nguyên tố Trung vi lượng cần thiết cho cây trồng ở giai đoạn hình thành củ, quả, hạt và trái.